Share

#morethanjustarchitects

01

Detail Team

David Martinez

Arkitekt / Dipl. hållbart bygg. M.Sc MSA

david.martinez@detailgroup.se

John Bassmaji

Arkitekt M.Sc MSA

john.bassmaji@detailgroup.se

Smiljana Sazdic

Språklärare B.Sc

contact@detailgroup.se

Edvin Ekvall

Arkitekt M.Sc MSA

edvin.ekvall@detailgroup.se

Josefin Åkerstedt

Arkitekt M.Sc MSA

josefin.akerstedt@detailgroup.se

Eira Jacobsson

Arkitekt M.Sc MSA

eira.jacobsson@detailgroup.se

Justin Chung

Arkitekt PhD MSA

justin.chung@detailgroup.se

Haval Murad

VD / Arkitekt / Byggingenjör B.Sc SBR

haval.murad@detailgroup.se

Silvana Carrasco

Arkitekt / Planarkitekt M.Sc MSA / Föräldraledig

silvana.carrasco@detailgroup.se

02

Detail Konsult

Andrea Bacuzzi

A-direkt AB

Arkitekt M.Sc MSA

Jonas Dahlin

Invid Globen AB

IT-Konsult

Poja Shad

SHAD Group

Webbutvecklare

Daniel Carnestedt

Asylbyrån AB

Biträdande Jurist

Laudy Riadiy Jawas

Yedo AB

Redovisningsekonom

ekonomi@detailgroup.se

Thorbjörn Hoverberg

Symetri AB

Modellmanager

Daniel Thiel

Carthiel AB

Advokat

Leila K

Kompis det går bra nu AB

Rekryteringschef

leila.k@detailgroup.se

Yvonne Lundin

Yedo AB

Leg. Revisor

ekonomi@detailgroup.se

Hans Skoglund

Invid Globen AB

IT-Konsult

Peter Klintsjö

Mazars AB

Advokat

04

Detail Groups Historia

Begynnelsen – 2011

Det som började som ett experimentellt projekt kom att utvecklas till ett kollektiv beståendes av arkitekter och ingenjörer. Gemensamt för alla var att de studerade på Kungliga Tekniska Högskolan, var intresserade av byggbranschen och ville bidra till branschens utveckling. Redan i tidigt skede var gruppen aktiv vid bland annat skolans kursupplägg, utbildningens innehåll, lärarnas vinklingar osv. Men även i branschens strukturella former, landets politiska styrning, infrastrukturella filosofier, beslutsförfaranden, med mera.

Projektet utvecklades vidare till ett kontor och startades av de tidigare frontfigurerna, Haval Murad och Martin Lantto. Initialt omfattade kontoret ett par genomföranden av tävlingar samt experimentella projekt som duon utvecklade. Arbetet kretsade kring utveckling av flerdimensionella tvärdisciplinära projekteringsmetoder så som t.ex. BIM, byggnadsinformationsmodeller. Men även ett brett fält över andra områden, som tillexempel; processförfarande, kommunikationsutveckling, verktygsbegränsningar osv. Både Haval och Martin blev uppmärksammade för sina experiment och examensarbeten. De gästföreläste och undervisade på fler av landets högskolor och universitet.

2011 – 2015

Haval Murad övertar kontoret och Martin Lantto övergår till att verka som konsult i verksamheten. Kontoret konkretiseras officiellt genom omfattande reformer. Bolaget registreras och intar namnet Detail Group, medarbetare anställs och verksamheten flyttar in till sin första adress i lokaler på Österlånggatan i Gamla Stan.

Utöver arkitektur omfattar kontorets arbetsfält även energi- och miljölösningar, stadsplanering samt engagemang i projekt med särskilda sociala ansvarstaganden. Till en början har kontorets uppdrag främst kommit från privata beställare och berört mindre bostadsprojekt, men allteftersom kontorets erfarenhet har ökat har även förtroendet ökat och så även uppdragens omfattning och bredd. Verksamheten växer organiskt och så även antalet medarbetare.

Gruppen tävlar i allt större omfattning och vinner flera viktiga uppdrag. Stort fokus läggs på arkitektoniska visioner samt samhällsutvecklande frågeställningar. En identitet börjar forma sig och kontorets konceptuella styrka i tidiga skeden, samt skarpa projekteringskunskaper i senare skeden, efterfrågas allt mer hos fler i branschen.

2016 –

Verksamheten försätter att växa och kontoret intar ett nytt namn, Detail Group Sweden AB, i samband med att bolagsformen byts till aktiebolag. Medlemskap hos Sveriges Arkitekter, Arbetsgivareorganisationen Almega, Intresseorganisationen Svensk Teknik & Designföretagen samt Svensk Näringsliv införskaffas, i samband med att kollektivavtalet tecknas.

Branschkollegor efterfrågar kontorets projektering- och verktygskunskaper och verksamheten breddas med konsultuppdrag hos andra arkitektkontor. Även skola och vård adderas till portfolion och intar en betydande roll i verksamhetens utveckling. Kontoret expanderar till nya större lokaler och flyttar till Hallandsgatan på Södermalm.