Detail Group arkitektur

#morethanjustarchitects

bigittablanchovius

Andreas Eliasson

Projektledare / Projekteringssamordnare
andreas.eliasson@detailgroup.se

bigittablanchovius

Anna Curtius

Arkitekt M.Sc SAR/MSA
Certifierad Miljöbyggnadssamordnare
anna.curtius@detailgroup.se

bigittablanchovius

Anne Iital

bigittablanchovius

Annika Pålsson

bigittablanchovius

David Escobar

Studiochef / Partner
Arkitekt / Dipl. Hållbart bygg. M.Sc SAR/MSA
+46 (0)72 712 68 98
david.escobar@detailgroup.se

bigittablanchovius

Edvin Ekvall

Arkitekt M. Sc MSA
edvin.ekvall@detailgroup.se

bigittablanchovius

Eira Jacobsson

Arkitekt M.Sc SAR/MSA
eira.jacobsson@detailgroup.se

bigittablanchovius

Hajir Latifi

Arkitekt M.Sc MSA
Tillgänglighetssakkunnig TIL-2

bigittablanchovius

Haval Murad

VD / Partner
Arkitekt / Byggingenjör B.Sc SBR
+46 (0)70 408 56 33
haval.murad@detailgroup.se

bigittablanchovius

John Bassmaji

bigittablanchovius

Josefin Åkerstedt

bigittablanchovius

Lisanne Kask

bigittablanchovius

Nicolai Bulow-Rousting

Landskapsarkitekt M.Sc LAR/MSA
nicolai.bulow.rousting@detailgroup.se

bigittablanchovius

Åke bermell

Projektledare / Kontrollansvarig / BAS P & U

bigittablanchovius

Alfred

Kontorshund
Leg. Stresshanterare

Detail Group landskap

i samverkan med Kragh & Berglund

#morethanjustarchitects

bigittablanchovius

Jonas Berglund

Grundare/Partner
Landskapsarkitekt M.Sc LAR/MDA

bigittablanchovius

Maria Höök

Studiochef/Partner
Landskapsarkitekt M.Sc LAR/MSA

Detail stadion arkitekter

Samägt med stadion arkitekter

#morethanjustarchitects

bigittablanchovius

Isabell Steger Jorns

Arkitekt M.Sc SAR/MSA

bigittablanchovius

Maroun Akiki

Byggnadsingenjör

bigittablanchovius

Tania rönnbäck haitto

Arkitekt M.Sc MSA

bigittablanchovius

Thomas Varhelyi

Arkitekt M.Sc SAR/MSA

bigittablanchovius

Tomas Kempe

Arkitekt M.Sc MSA

Detail Konsult

bigittablanchovius

Christina Eriksson

Nexia Revision Stockholm AB
Auktoriserad revisor

bigittablanchovius

Fredrik Bergenmalm

Aktiebolaget XREF Stockholm
IT-konsult

bigittablanchovius

Karin Huttánus

Svensk Certifiering Norden AB
Verksamhetsutvecklare

bigittablanchovius

Leila K

Kompis det går bra nu AB
Rekryteringschef

bigittablanchovius

Krister Lindgren

Hellström Advokatbyrå
Advokat
Entreprenadsrätt

bigittablanchovius

Ponthus Andersson

Hellström Advokatbyrå
Advokat
Offentlig upphandling

bigittablanchovius

Peter Klintsjö

Mazars AB
Advokat
Skattejuridik

bigittablanchovius

Thorbjörn Hoverberg

Symetri AB
Doktor i BIM-vetenskap

Detail Groups Historia

Begynnelsen – 2011

Det som började som ett experimentellt projekt kom att utvecklas till ett kollektiv beståendes av arkitekter och ingenjörer. Gemensamt för alla var att de studerade på Kungliga Tekniska Högskolan, var intresserade av byggbranschen och ville bidra till branschens utveckling. Redan i tidigt skede var gruppen aktiv vid bland annat skolans kursupplägg, utbildningens innehåll, lärarnas vinklingar osv. Men även i branschens strukturella former, landets politiska styrning, infrastrukturella filosofier, beslutsförfaranden, med mera.

Projektet utvecklades vidare till ett kontor och startades av de tidigare frontfigurerna, Haval Murad och Martin Lantto. Initialt omfattade kontoret ett par genomföranden av tävlingar samt experimentella projekt som duon utvecklade. Arbetet kretsade kring utveckling av flerdimensionella tvärdisciplinära projekteringsmetoder så som t.ex. BIM, byggnadsinformationsmodeller. Men även ett brett fält över andra områden, som tillexempel; processförfarande, kommunikationsutveckling, verktygsbegränsningar osv. Både Haval och Martin blev uppmärksammade för sina experiment och examensarbeten. De gästföreläste och undervisade på fler av landets högskolor och universitet.

2011 – 2015

Haval Murad övertar kontoret och Martin Lantto övergår till att verka som konsult i verksamheten. Kontoret konkretiseras officiellt genom omfattande reformer. Bolaget registreras och intar namnet Detail Group, medarbetare anställs och verksamheten flyttar in till sin första adress i lokaler på Österlånggatan i Gamla Stan.

Utöver arkitektur omfattar kontorets arbetsfält även energi- och miljölösningar, stadsplanering samt engagemang i projekt med särskilda sociala ansvarstaganden. Till en början har kontorets uppdrag främst kommit från privata beställare och berört mindre bostadsprojekt, men allteftersom kontorets erfarenhet har ökat har även förtroendet ökat och så även uppdragens omfattning och bredd. Verksamheten växer organiskt och så även antalet medarbetare.

Gruppen tävlar i allt större omfattning och vinner flera viktiga uppdrag. Stort fokus läggs på arkitektoniska visioner samt samhällsutvecklande frågeställningar. En identitet börjar forma sig och kontorets konceptuella styrka i tidiga skeden, samt skarpa projekteringskunskaper i senare skeden, efterfrågas allt mer hos fler i branschen.

2016 – 2019

Verksamheten fortsätter att växa och kontoret intar ett nytt namn, Detail Group Sweden AB, i samband med att bolagsformen byts till aktiebolag. Medlemskap hos Sveriges Arkitekter, Arbetsgivareorganisationen Almega, Intresseorganisationen Svensk Teknik & Designföretagen samt Svensk Näringsliv införskaffas, i samband med att kollektivavtalet tecknas.

Branschkollegor efterfrågar kontorets projektering- och verktygskunskaper och verksamheten breddas med konsultuppdrag hos andra arkitektkontor. Även skolor och vårdbyggnader adderas till portfolion och intar en betydande roll i verksamhetens utveckling. Ett nära samarbete med konstnärerna Cecilia Parsberg och Erik Pauser utvecklas och kontoret börjar utveckla konstprojekt i publika miljöer, samarbetet växer djupt och löper över flertalet avgörande projekt för verksamhetens konstnärliga utveckling. Kontorets skickliga arbete med att införskaffa markanvisningar uppmärksammas av flertalet beställare och verksamheten adderar politisk rådgivning som en egen disciplin till tjänsteutbudet. Kontoret expanderar till nya större lokaler och flyttar till Hallandsgatan på Södermalm.

Bolaget öppnas upp för personalen och inför ett partnerskapsprogram. Framöver ska kontoret ägas av personalen gemensamt och först ut att ansluta sig till partnerskapet är David Escobar som i samband med händelsen utnämns till kontorschef.

2019 – 2022

Detail Group fortsätter visa på stort branschledarskap och genomför arbetstidsförkortning med bibehållen lön som Sveriges första arkitektkontor. Kontoret skriver protokoll för feministisk arkitektur och dikterar en jämställdhet- och jämlikhetspolicy. Verksamheten miljö- och kvalitetledningscertifieras i ISO 9001 och 14001, därutöver adderas miljöpolicy och medarbetarpolicy till kontorets arbete.

Ledningen beslutar om att bredda verksamheten ytterligare, och siktar in sig på delta i offentliga upphandlingar. Det ger stor framgång direkt på första året och ramavtal knyts med flertalet kommuner, regioner och bolag. Några att nämna är Luleå, Umeå, Region Gävleborg, Roslagsbostäder och Campus Roslagen i Norrtälje. Kontorets pro-bono program knyter samarbete med stiftelsen Eivor Björkman AID och tar sig an en tuff utmaning i att finansiera och bygga en grundskola i Gambia.

Verksamheten kämpar sig igenom en pandemi som varar i över 2 år och slår ut stora delar av branschen. Detta blir kontoret andra stora överlevnad igenom en ekonomisk kris, det märks tydligt att verksamheten stärks av dessa utmaningar.

2022 – 

Kontorets äventyr i norr övertygar och verksamheten expanderar med att etablera en filial i Luleå. Detail hjälper LKAB att flytta på Kirunas stadskärna, bygger bostadskvarter i Gällivare, stadsutvecklar i Skellefteå, skissar samhällsbyggnader i Luleå, utvecklar villor och radhus i Boden, Umeå, Vemdalen och mycket mer. Plan- och landskapsarkitektur adderas till kontorets tjänsteutbud och verksamheten utvecklas med ytterligare två discipliner.

Vårt Kontor

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Lär dig mer