Share

PRIS VID STOCKHOLM KONSTGALA

PRIS VID STOCKHOLM KONSTGALA

Ett stort grattis till vår medarbetar Cesilia Silvasti som via sin tidigare arbetsplats har blivit prisad på Stockholm Konstgala. Årets projekt blev det mäktiga konstverket ”The Mirror” i stål, betong och LED-ljus, en nära tio meter hög spegelvägg på en roterande platta vid Tele 2-arenans norra entré. Cesilia har medverkat till konstverket och lägger därmed ytterligare ett pris på meritlistan.

Share post: