SIGTUNA EBBA BRAHE SKOLA

Skola & Idrottsanläggning│Sigtuna│2018

Ebba Brahe Skola i Sigtuna med tillhörande idrottsanläggning uppkom genom ett tävlingsuppdrag. Gestaltningen av den föreslagna skolan hämtade sitt arkitektoniska koncept från historia och tradition, som sedan tolkades i en samtida kontext. Ett mjukt och runt formspråk gav tillsammans med uppbrutna volymer skolbyggnaden en dynamik och en rytm.

Ambitionerna för projektets hållbarhet var höga. I så stor utsträckning som möjligt planerades byggnaderna att byggas i trä, från stomme till fasad. Projektet ville visa upp svensk teknik, kunskap, och tradition av trähus, och samtidigt ta ett stort klimatansvar. Projektet avsågs också att i största möjliga mån befrias från giftiga material. Ett välisolerat skal, tillsammans med energieffektiva lösningar bidrog också till skolans hållbarhetskvaliteter.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Lär dig mer