Share

STUVSTA 11+1 KLART FÖR GRANSKNING

STUVSTA 11+1 KLART FÖR GRANSKNING

Det är med största glädje som vi nu kan presentera vårt nya förslag till Stuvsta i Huddinge. Detaljplanearbetet har kommit fram till granskningsskedet och har omarbetats rejält sedan samrådsskedet. Nu är det nya förslaget klart för slutgranskningen som pågår fram till den 15 november. Gå gärna till portfolion längre ner och spana in förslaget, mycket nöje!

Share post: