Share

#detailgroupsweden

01

Välkommen till Detail Group!

Detail Group är ett tvärdisciplinärt arkitektkontor, verksamt inom hållbar stadsutveckling i branschens alla skeden. Kontorets arbete präglas av starka koncept och goda dialoger mellan kommun och beställare. Genom analytiska perspektiv och tekniska parametrar sätts de arkitektoniska linjerna upp för respektive projekt. Detail’s arbete spänner sig över ett brett fält och omfattar alltifrån skolor, äldrevård och publika byggnader till bostäder i alla skalor. Från den enskilda villan till flerbostadshus i urbana miljöer.

02

 Ritbordet

Kontorets projekt och kompetens sträcker sig brett, gemensamt för alla våra projekt är att de bedrivs i BIM processer. Med en gemensam tvärdisciplinär byggnadsinformationsmodell kan projektet virtuellt byggas upp i förväg, noggrant analyseras och fördelaktigt simuleras. Modellen blir en stor tillgång för projektets tidsplanering och kostnadskalkyler. Den kan bidra till nya möjligheter i byggprojektets logistiska förberedelser, såväl som inför-, under- och efter bygget.

0
Bostäder

0
Vårdbyggnader

0
Skolor

0
Stadsplaner

03

Kvalitets- och Miljöcertifiering

Detail Group är certifierad inom kvalitet enligt ISO 9001:2015 och miljö enligt ISO 14001:2015 sedan den 2020-06-22.