VÄLKOMMEN TILL DETAIL GROUP

VÄLKOMMEN TILL DETAIL GROUP

VÄLKOMMEN TILL DETAIL GROUP

Vi skapar idéer, löser problem och bygger
samhällen med god arkitektur

Detail Group är ett tvärdisciplinärt arkitektkontor verksamt inom hållbar stadsutveckling och arkitektur, med kunder i både offentlig och privat sektor. Kontorets arbete präglas av starka koncept och goda dialoger mellan kommun och beställare. Genom analytiska perspektiv och tekniska parametrar sätts de arkitektoniska linjerna upp för respektive projekt. Vi projekterar från tidiga skeden till färdigställanden och har erfarenhet av projekt inom bostäder, skolor, publika konstverk, primärvård, särskilda boenden, samhällsbyggnader, industrier, politisk rådgivning, områdesplaner och detaljplaner. Kontoret har ett tydligt hållbarhetsperspektiv och lägger stor vikt på jämställdhet och jämlikhet i vårt arbete, både inom företaget och i våra projekt.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Lär dig mer