Campus Roslagen, B85

TYP AV PROJEKT: Tillbyggnation, industribyggnad

STORLEK: ca 750 kvm BYA

PLATS: Campus Roslagen, Norrtälje

ÅR: 2022

Projektet avsåg tillbyggnation på ca 750 kvm av en befintlig industribyggnad i Norrtälje kommun. Tillbyggnaden inrymmer lager, logistik och kontorsplatser. Byggnaden ligger i en kulturhistoriskt känslig miljö.

Verksamhetens komplexitet och byggnadens placering ställde programkrav på varsamhet och väl genomtänkta lösningar som arbetades fram i nära dialog med Länsstyrelsen. Detail Group har projekterat program-, system-, bygglov- och FU-handlingar.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Lär dig mer