Eivor Björkman Elementary

TYP AV PROJEKT: Pro Bono, nybyggnation av grundskola

STORLEK: 380 elever, ca 970 kvm BTA

PLATS: Ghana Town, Gambia

ÅR: 2018 – pågående

Målet med projektet är att bygga en ny grundskola i Ghana Town, Gambia. Skolan kommer att byggas med stampad jord (rammed earth), en gammal byggteknik som nyligen har blivit populär på grund av dess kostnadseffektivitet och hållbarhet. Eivor Björkman Elementary School-projektet erkändes officiellt som ett ASF (Architects Sans Frontières) projekt år 2022 på grund av dess betydelse.

År 2014 organiserade Eivor Björkman Gambia Aid, grundad av barnmorskan Eivor Björkman, en studieresa till Gambia. Under denna resa besökte delegationen en skola i byn Ghana Town, en kustbelägen fiskeby. Den ebfintliga skolan i Ghana Town grundades 2011 och riktar sig främst till de mindre privilegierade barnen i området. Tyvärr är skolan för närvarande inhyst i enkla strukturer som inte är lämpliga för utbildning. De befintliga lokalerna saknar grundläggande bekvämligheter som lekplats, matsal och lärarrum och har drabbats av omfattande skador från termitangrepp, översvämningar och väderförhållanden. För att förvärra situationen har skolans hyresavtal med fastighetsägaren avslutats, vilket lämnar barnen utan tillgång till en skola.

År 2018 köpte Eivor Björkman Foundation en tomt i Ghana Town och planerar nu att bygga en ny skola. I samarbete med arkitekter från Detail Group och EarthLAB Studio syftar projektet till att skapa åtta klassrum för ca 380 elever, en mångsidig samlingslokal för både elever och vuxenkvällskurser, samt en lämplig skolgård. Det övergripande målet är att erbjuda barnen i Ghana Town en socialt hållbar utbildningsinstitution där de kan blomstra och utvecklas.

Detail Group har genomfört två besök i Gambia, samarbetat nära med Eivor Björkman Gambia Aid och utfört en omfattande analys av det omgivande området. Denna analys, tillsammans med dialoger med lokala organisationer, utbildningsinstitutioner, elever, pedagoger och föräldrar, har resulterat i en arkitektonisk förslag från Detail Group. En integrerad del av projektet är avsikten att bygga alla bärande väggar med stampad jord (rammed earth), ett lokalt tillgängligt byggmaterial i Gambia.

Under året har skolprojektet fått ovärderligt stöd från masterstudenter vid Chalmers University of Technology. Dessa studenter ägnade betydande tid åt att vara fysiskt närvarande i Gambia, där de noggrant utförde mätningar och kartografiska bedömningar av tomten. Dessutom fördjupade de sig i en grundlig undersökning av lokala miljöförhållanden och tillgängliga byggmaterial. Detta samarbete har varit exceptionellt framgångsrikt, och de fysiska närvaron av studenterna på plats har betydligt främjat framstegen i skolprojektet.

För närvarande har Eivor Björkman Foundation säkrat den nödvändiga marken och arkitektoniska ritningarna för den kommande skolan. Återstående uppgift är att samla in de nödvändiga medlen för själva byggfasen.

Bidra till skolprojeket här!

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Lär dig mer