Framtidens Björkhagen

TYP AV PROJEKT: Stadsplanering, exploateringsförslag för centrala Björkhagen

STORLEK: ca 40 000 kvm BTA

PLATS: Björkhagen, Stockholm stad

ÅR: 2019-2021

På eget initiativ har av Detail Group tagit fram ett områdesprogram för utveckling och förtätning av stadsdelen Björkhagen, strax söder om Stockholms innerstad.

Exploateringsförslaget omfattar ca 900 bostäder, förskola, lokalt centrum, handel, service och arbetsplatser. Här föreslås bland annat en ny lanthandel för södra Stockholm, nya kontorslokaler för Stadsdelsförvaltningen och ett nygammalt Kulturhus med tillhörande Bibliotek i gamla Panncentralen och Bageriet. Utvecklingen adderar nya torg, gator, gångvägar samt en ny tunnelbaneutgång.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Lär dig mer