Kv. Tystberga-Eneby

2015 │ Nyköping

Tystberga är ett litet samhälle strax intill Nyköpings stad och har en strategisk placering i kommunens planerade expansion och utveckling. Med en tätare kollektivtrafik samt en ny tågstation, planerar kommunen att ansluta orten med buss och höghastighetståg till Nyköping, Södertälje, Stockholm och andra närliggande orter, för att därav bli en naturlig tillväxtort i Mälardalsregionen.

Tystbergas centralaste gata är Stationsvägen där ortens service finns samlad. Här finns en brandstation, församlingslokal, skola, dagis, distriktssköterskemottagning, bensinstation, tågstation, hållplats för kollektivtrafik, handel, restauranger och caféer. På Stationsvägen finns en obebyggd tomt mitt bland den befintliga bebyggelsen och det är på denna tomt som vårt förslag till förtätning ligger.

Exploateringen omfattar 44 nya lägenheter, fördelade på två byggnadsvolymer med handel i bottenplan samt en tillhörande park, öppen för allmänheten, mellan byggnaderna. Tystberga saknar idag en naturlig mötesplats för de boenden då varken torg, centrum eller offentliga byggnader finns. Den lokala livsmedelsbutikens parkering har därför utvecklats till att bli ortens enda mötesplats. Detta behov av en tillgänglig och allmän mötesplats tillgodoses i och med denna exploatering. Förslagets byggnader med sin tillhörande park ligger precis i anslutning till livsmedelsbutiken samt Tystbergas övriga service.

Byggnadskonceptets scenografiska arkitektur ramar in den mellanliggande parken för att skapa stadskaraktär och urbanitet. De varierande taken skapar ett dynamiskt taklandskap och en spännande stadssiluett som förstärks av de homogent klädda fasaderna. Färg- och materialval har tillsammans med formgivningen, skalan och fönstersättningen, noggrant balanserats för att uppnå en kombination av modern arkitektur, traditionell byggnadsteknik, varma inslag av tätort och lantlig småstadskänsla. Förslaget har höga ambitioner beträffande miljö- och energipåverkan.

Byggnadernas fasader föreslås i grovsågat virke av mörkbrun karaktär. Fasaden skall betsas med pigment i en mörkare skala. Fasadsklädseln skall täcka fönsterkarmarna samt alla fasadsdörrar som inte utgör entréer till byggnaderna. Taket förslås i svart (alt. Mörkgrå)dubbelfalsad plåt. Taklandskapets anslutningar till byggnadens gavlar kläs i samma plåt för att skapa en siluettlinje och förstärka byggnadens karaktäristiska taklandskap. Även de inskjutna stuprören i byggnadernas fasader föreslås i samma plåt.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Lär dig mer