Landshövdingen

TYP AV PROJEKT: Nybyggnation av bostadskvarter

STORLEK: 59 lägenheter

PLATS: Alsike, Knivsta kommun

ÅR: 2021 – 2023

Projektet Landshövdingen utgörs av ett stadskvarter om 48 radhus, 4 lägenheter, 7 bokaler, och 3 verksamhetslokaler med 100 p-platser i ett underliggande garageplan. Kvarteret är ritat i sekelskiftesklassicism med mycket hög arkitektonisk detaljeringsgrad.

Detail Group har färdigställt skisser och utredningar, programhandling, bygglovshandling samt projekterade systemhandling och bygghandling. Projektet är ritat med träkonstruktion.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Lär dig mer