Myrsjö Simhall

TYP AV PROJEKT: Tävling för nybyggnation av Simanläggning

STORLEK: ca 4 930 kvm BTA

PLATS: Orminge, Nacka Kommun

ÅR: 2022

Tävlingsbidrag till en arkitekttävling för en ny simhall i Nacka som genomfördes som en offentlig upphandling i flera steg. Projektet planerades för att genomföras i formatet Partnering med utveckling- och fastighetsägare, byggentreprenör, verksamhetsaktör, kommun, tekniska leverantörer och flertalet konsultexpertgrupper.

Anläggningens komplexa program samt kommunens krav på adekvat kostnadskalkylering, resulterade i att projekteringen av tävlingsbidraget detaljritades från programhandling i skede 1 av tävlingen, till systemhandling- och bygglov i skede 2. Arbetet avsåg även omfattande analyser och utredningar.

Simanläggningen innehåller en 25-meters bassäng avsedd för nationella tävlingar, en multifunktionell bassäng som gjorts tillgänglig genom ett höj- och sänkbart golv, flertalet barnbassänger, personal- och verksamhetsytor, konferens, föreningskansli, grym- och träningsanläggning, klättercenter, vård- och hälsocenter, café- och restaurang, utegym, streetbasket plan samt dagvattenanläggning.

Detail Group har ansvarade även för landskapsarkitekturen i projektet.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Lär dig mer