Oxhålsstråket

TYP AV PROJEKT: Programförslag för nybyggnation av flerbostadshus

STORLEK: 90 lägenheter, ca 8 700 kvm BTA

PLATS: Stora Essingen, Stockholm stad

ÅR: 2015 – 2016

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Lär dig mer