Knutpunkten

TYP AV PROJEKT: Arkitekttävling för nybyggnation på Stortorget i Katrineholm

STORLEK: ca 4 450 kvm BTA

PLATS: Katrineholms kommun

ÅR: 2014

Förslaget Knutpunkten samspelar med Katrineholms visioner på ett framtida stortorg fullt av liv och rörelse. Förslaget utgår från Sweco’s vinnande torg och bygger vidare på visionen. Byggnadens rektangulära form bryts av två diagonaler för att motivera korsande rörelser över torget och inbjuder till ett mänskligt samspel mellan stortorgets besökare och byggnaden. Just dynamiken och samspelet mellan byggnaden, torget och dess besökare har präglat hela förslaget.

Utöver bostäderna berikas Katrineholms centrala stortorg med fyra mindre kontor för ungt entreprenörskap. Förslaget omfattar även handel i torgplan samt en skybar med tillhörande restaurang på takplan. På det ena taket placeras en solcellsanläggning för el-produktion till byggnaden. På det andra taket planeras en mindre park för torgets besökare. Därifrån kan Katrineholmsborna, med stolthet, blicka ut över stadens prakt. Parken nås via hissar och via en skulpturell trappa som slingrar sig upp för byggnadens mittdel. Även själva trappfärden upp till parken är en upplevelse och skapar ett flöde av rörelse på den föreslagna byggnadens fasad. Byggnaden blir på så vis en attraktion för platsen.

I torgplanet innehåller byggnaden handelslokaler i varierande mindre skalor. Här föreslås även två minibutiker för veckouthyrning till lokala hantverkare och matproducenter som under korta perioder vill sälja sina varor och tjänster i centrala Katrineholm. Caféet och dess uteservering har en direkt anslutning till torget. I samspel med caféet och torgets nya sociala möbel/scenen, har även två publika trappsatser föreslagits för att skapa sittplatser i söderläge med utblick över torget. Dessa sittplatser är indragna in i byggnaden för att delvis skapa en naturlig vind- och regnskydd, och delvis förhålla sig på ett respektfullt vis till torget och dess skala. Detta skapar ett intressant scenografiskt perspektiv där torgbesökarna utgör både betraktare och skådespelare.

Förslaget samspelar med Katrineholms skala samt befolkningsstorlek. Här inryms yteffektiva bostäder för alla åldrar. Moderna bostäder av varierande storlekar till rimliga hyresnivåer skapar goda förutsättningar för en social hållbarhet och mångfald. Lägenheterna är i öppna planlösningar och har spännande rum med variation av möblerbarhet. De boende har genomgående god kontakt med torglivet och dess vimmel via generösa fönster, dessutom ger de indragna uteplatserna i söderläge insynsskydd och en känsla ett privatrum. Alla bostäder har sovrum mot tyst sida och direkt hissanslutning till cykel-, barnvagns- och tvättrum i källarplan. Byggnaden har dessutom fyra gästlägenheter för extern uthyrning till byggnadens alla hyresgäster. Här kan t.ex. de boendes gäster övernatta, kontorsbesökare pendla och minibutikernas butikshyresgäster inhusera.

Den föreslagna byggnaden har förutom sina arkitektoniska kvaliteter även omfattande tekniska fördelar. Byggnaden siktar på höga ambitioner beträffande energieffektivitet. Med välisolerade fasader, högpresterande fönster, kontrollerat inomhusklimat och mekanisk ventilation kan den föreslagna byggnaden uppfylla alla krav på passivhusnivå. Solcellerna på taket beräknas producera ca 1/3 av byggnadens årliga elförbrukning.
Byggnaden är designad på ett sådant sätt att teknisk flexibilitet för ett fortsatt skede uppnås. Stommen och dess spännvidder kan med enkelhet byggas upp i antingen prefabricerad betong eller limträ och virke. Den mekaniska ventilationen kan bytas ut mot självdrag där friskluft tas in från sovrumsfönstren och släpps ut ur schakt i taket.
Ambitionen är att skapa en kostnadseffektiv byggnad som genererar en god ekonomi för dess ägare. Förslagets procentuellt höga bruksarea fördelas på en hög variation av uthyrningsbara ytor.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Lär dig mer