Stuvsta 11+1

2015 │ Huddinge

I Stockholm kan man bo nära innerstaden och samtidigt i ett lugnt villaområde.
11 lägenheter + 1 lokal i Stuvsta. 3 minuter från pendeltågstationen. 4 stationer från T-Centralen.

På uppdrag av Fregi Bygg AB har vi tagit fram ett charmigt och småskaligt projekt som bygger på en god dialog med Huddinge kommun och dess nyantagna översiktsplan. Platsen ligger i centrala Stuvsta, i gränslandet mellan flerbostadshusen närmast Stuvsta station och villaområdet som tar vid bortom rondellen. Området saknar tydligt en mellanskala som binder samman dessa två bostadsformer, en mjuk övergång från flerbostadshus till villa. Genom detta tillägg på två mindre volymer om en till tre våningar, bryggas övergången från gatans villor till dess höghus på 5-8 våningar.

Den ena utav de nya huvudbyggnaderna frontar sig mot Stationsvägen med en mindre volym knäckt i två delar på en- samt två våningar, innehåller lokal för kommersiell verksamhet. Bakom den en våning höga lokalen, i skydd från buller och insyn, står två byggnadsvolymer med elva lägenheter. En angöringsväg med möjlighet till kantparkering för åtta bilar samt en vändplan föreslås i stenbelagd yta längs fastighetens norra sida. Genom att bredda Stationsvägen närmast fastigheten, likt den breddning som återfinns mittemot på andra sidan (för busshållplatsen) kan tre besöksparkeringar skapas längs Stationsvägen.

Den stora gården i syd-nordlig riktning är ämnad som en gemensam fruktträdgård med inslag utav kopparbjörkar och uteplatser i solläge. Sex utav lägenheterna är 5 RoK i två våningar med egna uteplatser mot gården. De övriga fem lägenheterna är 2 RoK med flera takterrasser. Byggnadernas basvolym kläs i neutral grå sten som inger en tyngd och skärpa. De externa boxarna i sträckmetall bryter upp och skapar uttryck. Stora delar utav taklandskapet kläs i grönska delvis för att skapa hållbara lösningar för dagvattenhanteringen, och delvis för att skapa mjuka kontraster till arkitekturens strama språk.

Förslaget strävar efter höga miljökvaliteter för inomhus- och utomhusmiljön. Helhetsaspekten för de boende är av yttersta vikt och förslaget vill uppnå både miljömässig-, ekonomisk- och social hållbarhet. Genom goda materialval, kostnadseffektiva energilösningar och variation bland grannskapet. Bostäderna förses med energieffektiva trippelglasfönster, välisolerade ytterväggar, värmeåtervinning via ventilationen, vattenburen golvvärme samt solceller och solfångare på taket. Genom en klok fönstersättning och bostadsutformning, tas bostädernas energiförbrukning till anmärkningsbara låga nivåer. Förslagets fruktträdgård ger bostäderna möjligheter för odling och kompostering. Miljöstationen och cykelparkeringen i huset bidrar till en sundare syn på vår tids sätt att leva och bo samt ger möjlighet för de boende att minska sitt koldioxidfotavtryck.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Lär dig mer