Vårdboende, kv. Hingsten

TYP AV PROJEKT: Detaljplaneändring för nybyggnation av vård- och omsorgsboende

STORLEK: 80 lägenheter

PLATS: Täby kommun

ÅR: 2019 – 2023

Kv. Hingsten i Täby kommun avsåg projektering av skissförslag, analyser, programhandling, systemhandling, bygglovshandling samt projektering till bygghandling och relationshandling. Projektet kan delas in i följande tre delar: ombyggnation och hyresgästanpassning av en befintlig kontorsbyggnad från 1980-talet, framtagande av detaljplan för ett vård- och omsorgsboende och framtagande av detaljplan för ett nytt parkeringshus.

I den andra delen av kv. Hingsten projekterade och projektledde Detail Group, i en byggherredriven planprocess, ny exploatering inom kvarteret. Kvarteret förtätades med ett vård- och omsorgsboende om 80 bostäder samt ett parkeringshus för 220 bilar.

Uppdraget omfattade analyser och utredningar samt framtagande av system- och programhandlingar som sedermera har utgjort grunden för upprättandet av den nya detaljplanen för kvarteret.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Lär dig mer