Vårdboende Samariten

TYP AV PROJEKT: Ombyggnation av vård- och omsorgsboende

STORLEK: 120 lägenheter, ca 14 500 kvm BTA

PLATS: Tumba, Botkyrka kommun

ÅR: 2016-2020

Ny planlösning med hemkänsla
Uppdraget innefattade planering, framtagande av förstudier och programhandlingar, samt gestaltning och projektering fram till och med bygghandling. Grunden låg i att utreda verksamhetens behov, kvaliteter och arbetsflöden samt skapa 120 nya vård- och omsorgslägenheter. Viktigt var både att lyssna på verksamhetens personal och de boende. Det resulterade sedan i programhandlingar. Utifrån dessa gestaltades ett modernt och funktionellt vård- och omsorgsboende med dagens krav och anpassat till den befintliga bygganden. Bygglov för yttre ändringar togs fram, och vidare projekterades ombyggnationen hela vägen till bygghandling.

Boendet fick en egen rymlig entré i bottenplan, vilket saknades tidigare. Där nås nu både färdmedel och den gemensamma trädgården på ett tillgängligt sätt. Från en central kommunikationsdel, med administration, nås sedan 20 lägenheter/våningsplan i 6 plan.

I dialogen med de boende och verksamheten vad det viktigt att få fram mer hemkänsla och mindre vård. Korridoren blev då en nyckel i gestaltningsprocessen, och den har fått både brytas av men en reception, breddats och öppnats upp i gemensamma ytor. Färgval och inredning har sedan valts för att höja hemtrevnad för alla.

Samhällsbyggnad med medmänsklighet
Projektet representerar en viktig del av samhällsbyggnader som blir mer och mer efterfrågade då vi har en ökande äldre del av befolkningen.

Hållbarhet har varit en viktigt faktor. I detta projekt har man jobbat med att bevara och återbruka det som är av fortsatt bra standard och kvalitet. Många installationer har bevarats, vilket har minimera ny håltagning. En del befintlig armatur har jobbats in i gestaltningen och även ledstänger och räcken har kunnat återbrukats på ny plats. Vidare har även byggspill försökt minimeras.

Projektet har arbetat med jämlikhet och tillgänglighet åt alla. Hela boende är anpassat efter personer med dements, vilket gör att dessa patienter inte behöver vara på separat avdelning. Material och färgval har valts för att göra det välkomnande för alla.

Viktigt har även varit koppling till utemiljö. Tidigare var grönytorna små och eftersatta, och tillgängligheten dålig. Med den nya egna entrén, samt en gemensam samlingslokal i bottenplan, har utemiljön gjorts mer tillgänglig. Landskapsarkitekten har sedan utformat en välkomponerad tillgänglig miljö för de boende.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Lär dig mer