Veddesta Stadskvarter

TYP AV PROJEKT: Stadsutveckling, exploateringsförslag för Veddesta 2:67

STORLEK: ca 70 000 kvm BTA

PLATS: Veddesta, Järfälla kommun

ÅR: 2020 – 2021

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Lär dig mer