Villa Björnsson

2015 │ SIGTUNA

En till synes rätt hopplös beställning har resulterat i ett vackert projekt av mycket hög arkitektonisk kvalitet. Beställaren bor på den komplexa tomten och ämnar att stycka av tomten för att bereda plats för en nybyggnation. Den befintliga byggnaden på fastigheten har stor charm och rik historia, byggnaden har tidigare huserat en rektorsbostad för Sigtuna Elementarskola. Beställaren vill rusta upp och bevara den kulturhistoriskt intressanta byggnaden samt på ett respektfullt vis möjliggöra en ny exploatering. Relationen mellan de två huskropparna och dess samspel är av högsta värde.

Fastigheten har en mycket speciella bågform som försvårar uppgiften. Dessutom är fastigheten omringad av vägar och besitter en ledningsrätt som hindrar ny bebyggelse för en stor del av tomten. Därutöver är fastigheten belagd med utökad prickad mark och en väldigt komplicerad detaljplan.

Vårt förslag har löst exploateringens komplexitet och visar på att en exploatering är möjlig trotts gällande förhållanden. Vi föreslår en nybyggnation som i färg, form och skala helt anpassar sig till sin befintliga tvillingbyggnad, och lägger sig på ett respektfullt vis vackert intill den befintliga omgivningen. Varken mark eller befintliga träd påverkas, den föreslagna nybyggnationen är anpassad för att harmonisera och samspela med landskapet.

Husets boarea på 154 kvm är fördelade på två våningar och inrymmer en representativ entré, tre sovrum med tillhörande platsbyggda garderober, en arbetsplats, två stora WC, en öppen eldstad på varsin våning, klädvård, mycket förvaringsutrymmen, ett sällskapsrum samt öppen planlösning mellan kök, matsal och vardagsrum.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Lär dig mer